3. listopadu 2015

Nové výzvy OPPIK

 Na konci roku budou v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny nové výzvy na žádosti o dotace.
Zejména podnikatelské subjekty tak budou moci žádat v následujících programech:
Technologie na pořízení strojů a zařízení
Obnovitelné zdroje energie na výstavbu malých vodních elektráren
Inovace na zavádění inovovaných postupů a produktů do výroby
Služby infrastruktury na poskytování služeb inovačním podnikům a provoz vědeckotechnických parků
Expanze poskytující zvýhodněné úvěry, záruky a poskytování rizikového kapitálu
Smart grids II na snížení energetické náročnosti a podporu efektivního nakládání s energiemi
Sběr žádostí se očekává na přelomu února a března 2016.