23. listopadu 2015

OPZ, Podpora zaměstnanostiByla vyhlášena nová výzva z OP Zaměstnanost na podporu zaměstnanosti cílových skupin. Bližší informace níže:

Příjem žádostí:  2. 12. – 29. 2. 2016

Oprávnění žadatelé:
      Vzdělávací a poradenské instituce
      Nestátní neziskové organizace s dobou existence min. 1 rok od data vyhlášení výzvy
Partnery mohou být pouze oprávnění žadatelé.

Cílové skupiny:
       -          Osoby ve věku 50 a více let
       -          Osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
       -          Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
       -          Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
       -          Národnostní menšiny
       -          Osoby pečující o malé děti
       -          Osoby pečující o jiné závislé osoby
       -          Osoby se zdravotním postižením
-           
Podporované aktivity:
      Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti vzdělávání
      Bilanční a pracovní diagnostika
      Motivační aktivity
      Rekvalifikace
       Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
      Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
      Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a vytváření nových pracovních míst
      Podpora flexibilních forem zaměstnání
      Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
       Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Způsobilé výdaje:
min. 1 500 tis. Kč - max. 6 mil. Kč
 
      -          osobní náklady, mzdové příspěvky
      -          nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny)
      -          nákup infrastruktury a stavební úpravy
      -          nákup služeb (pronájem prostor, služby bilanční diagnostiky)

min. 1 500 tis. Kč – max. 6 mil. Kč

Výše dotace:
Neziskové organizace
100 %
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
100 %
Veřejné vysoké školy
95 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku
95 %

Ostatní subjekty
85 %

Další podmínky:
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2018.