12. února 2016

Dotace pro obce JMK v roce 2016

Jihomoravský kraj zveřejnil možnosti získání dotací pro obce na území Jihomoravského kraje. Obce mohou získat až 50 % úhradu svých nákladů na výstavbu nebo obnovu občanské vybavenosti, opravu chodníků nebo vybavení obecních knihoven. Žádosti se podávají od 15.2. - 29.2.  


Program rozvoje venkova JMK pro rok 2016
- Výdaje na akce vzniklé od 1.1.2016 – 31.12. 2016
- Min. výše dotace činí 25 tis. Kč
- Žádosti se podávají od 15.2. – 29. 2.

V rámci Programu rozvoje venkova může obec podat pouze jednu žádost. S výjimkou případů, kdy obec podává žádost o dotaci z DT č. 5 (obecní knihovny). V tomto případě může podat i v jiném dotačním titulu (1, 3 a 4), celkem dvě žádosti o dotace.

 DT č. 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
Konkrétně se jedná o:
- Základní a mateřské školy
- Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
- Kulturní zařízení
- Tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť)
- Obchody a služby
- Radnice
- Čekárny na zastávkách hromadné dopravy
- Hřbitovy
- Sakrální stavby
- Požární nádrže
Může žádat:
- Obec s méně než 3 000 obyvateli na území JMK
- Max. výše dotace 200 tis. Kč, max. 50 % celkových výdajů

 DT č. 2 Podpora provozu MAS 
- Žadatelé jsou místní akční skupiny

DT č. 3 Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
Konkrétně se jedná o:
- Základní a mateřské školy
- Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, vodovody
- Kulturní zařízení
- Tělovýchovná zařízení (vyjma dětských hřišť)
- Kanalizace a čistírny odpadních vod
- Obchody a služby
- Radnice
- Čekárny na zastávkách hromadné dopravy
- Místní komunikace a cyklistické stezky
- Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
Může žádat:
- Obec s méně než 3 000 obyvateli na území JMK
- Max. výše dotace 100 tis. Kč, max. 50 % celkových výdajů

DT č. 4 Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě 
Konkrétně se jedná o:
- Opravy a úpravy krizových míst na chodnících a stezkách pro pěší a cyklisty
- Pasportizace dopravního značení v obci
- Pořízení dopravního značení místních komunikací
- Bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení
- Osvětlení veřejných prostranství a komunikací
- Silniční retardéry a měřiče rychlosti (radary)
Může žádat:
- Obec s méně než 3 000 obyvateli na území JMK
- Max. výše dotace 200 tis. Kč, max. 50 % celkových výdajů

DT č. 5 Obecní knihovny 
Konkrétně se jedná o:
- Počítačové vybavení
- Čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje
- Softwarové vybavení
- Mobiliář, regály
- Drobné stavební úpravy
Může žádat:
 - Obec s méně než 3 000 obyvateli na území JMK
 - Max. výše dotace 50 tis. Kč, max. 50 % celkových výdajů

DT č. 6 Realizace společných projektů svazků obcí 
Konkrétně se jedná o:
- Projekty, studie a koncepce, strategie a akční plány mikroregionu
- Propagační materiály mikroregionu
- Venkovní mobiliář, informační tabule a značení mikroregionu
- Společná infrastruktura - Společné stavby pro rozvoj cestovního ruchu
- Náklady na manažera mikroregionu v případě realizace společného projektu v roce 2016
Mohou žádat:
- svazby obcí
- Max. výše dotace 200 tis. Kč, max. 50 % celkových výdajů


Další možnosti dotací pro obce JMK na rok 2016
- Dotace na zpracování územních plánů (podávání žádostí do 15.3., dotace max. 50 %)
- Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí (podávání žádostí do 29.2., dotace max. 70 %)
- Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy (podávání žádostí do 5. 8., dotace max. 60 %)
- Podpora rodinné politiky na úrovni obce (podávání žádostí do 29.2., dotace až 100 %)