18. února 2016

Dotace pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo informace k novým výzvám k příjmu žádostí o dotaci pro zemědělce. Žádosti budou přijímány od 3. května od 8:00 hod. do 16. května 13:00 hodin.
Na podporu zemědělství, lesnictví i potravinářství je v tomto kole určeno téměř 2,3 mld. Kč.
Žádat mohou subjekty, které poskytují vzdělání akreditované Ministerstvem zemědělství, v rámci programů na informační akce a vzdělávací akce. Zemědělští podnikatelé mohou žádat o podporu investic do nezemědělských činností, na výstavbu nízkokapacitních ubytovacích zařízení a přidružených opatření v rámci podpory agroturistiky, investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a dále na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. Mladí zemědělci do 40 let mohou získat dotaci na svoje podnikatelské záměry. V rámci lesnictví budou podporována opatření na zavádění preventivních opatření v lesích, obnova lesních porostů po kalamitách, odstraňování škod způsobených povodněmi, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a na neproduktivní investice v lesích a přeměnu porostů náhradních dřevin. Dřevozpracující společnosti mohou získat dotaci na technické vybavení svých provozoven.