18. února 2016

Výstavba ubytovacích zařízení - agroturistika

Podnikatelé v zemědělství mohou získat dotaci až 45 % na výstavbu ubytovacích zařízení a souvisejících prostor. Příjem žádostí bude probíhat v dubnu.

Příjem žádostí: 
3. - 24. 4. 2018

Mohou žádat: 
- Zemědělský podnikatel (tj. evidován v Evidenci zemědělského podnikatele)

Výše podpory: 
- 25 % výdajů pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
- 35 % výdajů pro střední podniky (50 – 250 zaměstnanců)
- 45 % výdajů pro malé podniky (max. 49 zaměstnanců)

Výdaje na projekt 200 tis. Kč – 10 mil. Kč
Pokud žadatel nesplňuje podmínku finančního zdraví nebo nepodniká min. 2 uzavřené období, může žádat na dotaci na projekty s celkovými způsobilými výdaji max. 1 mil. Kč.

Dotaci lze získat na: 
Stavební obnovu (přestavba, modernizace nebo statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (min. 6 lůžek a max. 40 lůžek) včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí.
Konkrétně se jedná o:
- Stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí
- Doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výstavba doprovodné zeleně, oplocení
- Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
- Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
- Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
- Nákup nemovitosti (max. do částky 10% způsobilých výdajů)

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území celé ČR mimo měst hl. města Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.
Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu.
Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.)