10. května 2016

Červnové výzvy pro podnikatelské subjekty

Harmonogramy dotací pro podnikatelské subjekty jsou již zveřejněny. V článku se dozvíte bližší informace o termínech a možnostech dotací. Za větší zmínku určitě stojí dotace na vzdělávání zaměstnanců, výstavbu a vybavení školicích středisek, na nákup strojů, účast na veletrzích i rekonstrukci výrobních hal nebo na realizaci výzkumu a vývoje. Většina výzev bude spíš o soutěžení, kdo podá projekt dříve, proto je třeba se na jednotlivé výzvy včas a kvalitně připravit.


Příjem žádostí 6/2016 - 8/2016
Vzdělávání zaměstnanců
Realizace školících aktivit v oblastech IT, cizích jazyků, manažerských a měkkých dovedností, účetních a daňových kurzů, odborných a technických kurzů.  

Příjem žádostí 6/2016 - 6/2017
Inovační vouchery
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Příjem žádostí 9/2016 - 10/2016
Potenciál  
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací


Příjem žádostí 10/2016 - 1/2017
Nemovitosti
Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce podnikatelské infrastruktury
ICT a sdílené služby
Tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center
Školicí střediska
Rekonstrukce a výstavba školicích středisek a vzdělávání zaměstnanců
Marketing
Individuální účast na zahraničních veletrzích a výstavách

Příjem žádostí 11/2016 – 2/2017
Technologie 
Pořízení nových strojů, technologií a vybavení

Příjem žádostí 11/2016 – 3/2017
Inovace
Produktová inovace, procesní inovace, organizační a marketingová inovace
 
Příjem žádostí 12/2016 – 4/2017
Úspory energie
Aktivity vedoucí k úspoře energie při výrobě včetně zateplení budov a využívání obnovitelných zdrojů

Příjem žádostí 1/2017 - 4/2017
Aplikace
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Příjem žádostí 1/2017 - 12/2017 
Proof of concept
Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.