23. května 2016

ICT a sdílené služby

Podporované aktivity: 
Tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

Příjem žádostí: 
10/2016 – 1/2017


Na co lze získat dotaci:
- osobní náklady, nájemné, služby expertů
- hardware, software
- v případě aktivity Budování a modernizace datových center - pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

O dotaci mohou žádat: 
Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) i začínající podnikající v oblasti IT na území celé ČR mimo Prahy.

Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů pro malé podniky
35% ze stanovených nákladů pro střední podníky