23. května 2016

Proof of concept

Podporované aktivity: 
Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Příjem žádostí: 
1/2017 – 12/2017

O dotaci mohou žádat: 
Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí na území celé ČR mimo Prahy.

Výše dotace: 
50 % ze stanovených nákladů