6. května 2016

Vzdělávání zaměstnanců

Již byla vyhlášena výzva na dotace na vzdělávání zaměstnanců. Podniky i OSVČ mohou získat až 85% dotaci na školící kurzy v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a daňových kurzů a dalších odborných kurzů.

Příjem žádostí
1. 7. – 31. 8. 2016 17:00 hod.

Podporované aktivity:
Realizace školících aktivit zaměstnanců (pracovní smlouva a DPČ) v oblastech:
- obecné a specifické IT,
- cizí jazyky,
- manažerské a měkké dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- odborné a technické kurzy

O dotaci mohou žádat:
- obchodní korporace - obchodní společnosti, družstva
- státní podniky
- OSVČ
- právnické osoby vykonávající činnost zřízené zvláštním zákonem


Výše dotace:
85 % z výdajů
Dotace bude vypočtena na základě jednotkových nákladů na člověkohodinu školení dle přepisů MPSV.
min. 500 tis. Kč - max. 10 mil. Kč

Další podmínky:
Projekt může být realizován max. 24 měsíců. Nejzazším datem pro ukončení projektu je 30. 4. 2019.
V rámci projektu může jedna podpořena osoba absolvovat max. 10 kurzů.
Nejsou podporovány školení organizované za účelem dodržení závazných vnitrostátních norem vzdělávání - BOZP, referentské školení řidičů, požární ochrana, první pomoc.