27. června 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

Až 85% dotace je určena na vzdělávání současných i potenciálních zaměstnanců firem nebo neziskových organizací či na vzdělávání OSVČ. Dotace je prostřednictvím příspěvku úhrady kurzovného a náhrady mzdových výdajů v době, kdy je zaměstnanec školen. Žádosti se podávají na místně příslušném Úřadu práce. Příjem žádostí o dotaci je nyní otevřen.


O dotaci může žádat: 
- Zaměstnavatelé
 - OSVČ 
- Neziskové organizace – pouze organizace neposkytující sociální či zdravotnické služby 
 Pouze zaměstnanci i potenciální mimo území hl. m. Prahy. 

Na co lze získat dotaci:
 - Příspěvek na vzdělávání – kurzovné nebo mzda interního lektora
 - Mzdové náhrady – úhrada mzdových nákladů zaměstnance po dobu účasti na školení 

Výše dotace: 
100 % na mzdové náklady zaměstnanců
85 % na náklady na externí vzdělávání

Další podmínky: 
Budou podporovány pouze akreditované, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (přičemž jako hodina se počítá 60 min.) na jednoho účastníka. Tento minimální požadavek se nevztahuje na odborné technické vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, D, T včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků a CNC strojů nebo získání a obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického průkazu).
U jazykového vzdělávání je nutno doložit minimální úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce od všech lektorů v dané vzdělávací aktivitě. 
Vzdělávací zařízení nesmí vzdělávací aktivitu realizovat prostřednictvím subdodavatele. 
Jazyková vzdělávání mohou být podpořena v maximální délce 6 měsíců.
Příspěvek bude vyplacen pouze v případě min. 80 % docházky na vzdělávací kurz a absolvování závěrečné zkoušky.
Vzdělávací aktivita může být zahájena až po uzavření dohody, nelze uplatnit náklady vzniklé před uzavřením dohody.
Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od data vydání Vyrozumění o poskytnutí příspěvku.
Maximální výše dotace činí 500 tis. Kč/měsíc průměrně, resp. 6 mil. Kč/rok.