1. července 2016

Podpora preventivních protipovodňových opatření

O prázdninách mohou příspěvkové organizace získat 85% dotaci na budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni nebo třeba tvorbu povodňových plánů. Podmínkou je celostátní působnost aktivit.Příjem žádostí:
1. 7. - 31. 8. 2016

Příjemci podpory:
Příspěvkové organizace

Podporované aktivity:
-  budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Způsobilé výdaje:
- min. 200 tis. Kč – max. 50 mil. EUR

Výše dotace:
- max 85 %

Další podmínky:
Požadována je celostátní působnos.