12. září 2016

Podpora vývoje v zemědělství

Další z říjnových dotačních zemědělských výzev je určena na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Výrobci potravin a krmiv mohou získat 50% dotaci na provozní náklady nebo investice spojené s vývojem a aplikací nových produktů, postupů a zpracování. Žádosti se plánují přijímat v říjnu 2018.

Příjem žádostí: 
říjen 2018

O dotaci může žádat: 
- výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky
- uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden subjekt splňuje výše uvedené a min. jeden subjekt je výzkumnou institucí

Dotace je určena na: 
- provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.
- přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo vlastního výzkumu o
   - investice do výrobních technologií a software
   - stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků

Výše dotace: 
- 50 % výdajů
- výdaje na projekt činí min. 1 mil. Kč a max. 150 mil. Kč

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technoogie, ale nedílnou součástí musí být provozní výdaje na spolupráci.