9. listopadu 2016

Zřizování a provoz center sdílených služeb - výzva II

Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software.
Příjem žádostí je plánován od 28. srpna 2018.


Příjem žádostí: 
28. 8. 2018 - 28. 5. 2019

Podporované aktivity: 
- zřizování a provoz center sdílených služeb

Na co lze získat dotaci:
- osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů)
- nájemné, služby expertů
- hardware, software a ostatní výdaje související s projektem (v režimu de minimis)
Investiční náklady pouze do výše minimální investice na projekt (viz Ostatní podmínky).

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty na území celé ČR mimo Prahy

Výše dotace: 
- 45 % pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
- 35 % pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)
- 25 % pro velké podniky
- výše dotace min. 1 mil. Kč - max. 100 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- systém sběru žádostí je průběžný