20. prosince 2016

Inovace - inovační projekt, V. výzva

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem know-how.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 29. června 2018. Systém hodnocení bude průběžný, včasné podání žádosti o dotaci tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.Příjem žádostí:
29. 6. 2018 - 27. 11. 2018

Podporované aktivity: 
 - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 
- zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 
- zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) 

Dotace lze získat na: 
- projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
- stavby - max. do výše 20 % z nákladů na technologie
- technologie
- software a data
- práva k užívání duševního vlastnictví
- certifikace produktů
- výdaje vynaložené na marketingovou inovaci

O dotaci mohou žádat: 
Malé a střední (do 250 zaměstnanců) podnikatelské subjekty s min. dvěma uzavřenými obdobími podnikající v podporovaných oborech činnosti
Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze s oblastí podnikání se 100 % vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu


Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů pro malé podniky  (do 50 zaměstnanců)
35% ze stanovených nákladů pro střední podníky (do 250 zaměstnanců)
25% ze stanovených nákladů pro velké podniky
min. 1 mil. Kč - max. 40 mil. Kč

Další podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
- velký podnik je oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci
- je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu, a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování
- systém sběru žádostí: průběžný