20. prosince 2016

Inovace - inovační projekt

Podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem potřebného know-how od jiných subjektů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od června 2018.Příjem žádostí:
6/2018 - 10/2018

Podporované aktivity: 
 - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 
- zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 
- zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) 

Dotace lze získat na: 
- projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
- stavby - max. do výše 20 % z nákladů na technologie
- technologie
- software a data
- práva k užívání duševního vlastnictví
- certifikace produktů
- výdaje vynaložené na marketingovou inovaci
- náklady na povinnou publicitu projektu 

O dotaci mohou žádat: 
Podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé podnikající v podporovaných oborech činnosti

Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů pro malé podniky  (do 50 zaměstnanců)
35% ze stanovených nákladů pro střední podníky (do 250 zaměstnanců)
25% ze stanovených nákladů pro velké podniky
min. 1 mil. Kč - max. 50 mil. Kč

Další podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
- žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik (nad 250 zaměstnanců), je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt
- automaticky podávané žádosti o podporu nebudou akceptovány 
- systém sběru žádostí: průběžný
- příjem žádostí může být zastaven při podání žádostí malých a středních podniků ve výši dosahující dvojnásobku alokace pro malé a střední podniky