16. ledna 2017

Technika a technologie v lesním hospodářství

Fyzické nebo soukromé právnické osoby, které jsou držiteli lesů mohou získat až 50% dotaci na pořízení strojů, technologií a zařízení pro obnovu nebo těžbu lesních porostů, ke zpracování potěžebních zbytků, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví nebo přípravu půdy před zalesněním. Žádosti o dotaci se budou přijímat do konce října.

Příjem žádostí: 
říjen 2018

O dotaci může žádat: 
- držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesu, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami

Výše podpory: 
- 50 % způsobilých výdajů
- min. výdaje na projekt 10 tis. Kč a max. 10 mil. Kč

Dotace je určena na: 
- stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
- stroje ke zpracování potěžebních zbytků
- stroje pro přípravu půdy před zalesněním
- stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
- stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
- mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.