23. března 2018

Kybernetická bezpečnost

Kraje, obce a jiné veřejné subjekty mohou získat dotaci na zajištění Kybernetické bezpečnosti.
Konkrétně se jedná o zajištění fyzické bezpečnosti a pořízení nástrojů pro ověřování identity uživatelů nebo nástrojů pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury. 
Z dotace je možno pořídit majetek a služby související se zajištěním kybernetické bezpečnosti a zpracováním žádosti o dotaci.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 22. listopadu.Příjem žádostí:
21.10.2015 - 22.11.2017

O dotaci může žádat:
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
- obce (kromě Prahy), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí),
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
- organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
- státní organizace a státní podniky

Podporované aktivity:
- zajištění fyzické bezpečnosit (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.),
- pořízení nástrojů pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel),
- pořízení nástroje pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.

 Na co lze získat dotaci:
- pořízení majetku (HW a SW, výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření, stavební práce)
- pořízení služeb související s projektem (zpracování studie proveditelnosti, bezpečnostní audit, odborné konzultace, výdaje na cloudová řešení atd.)

Výše dotace:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace..........100 %
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace.............90 %
Organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji..........85 %
Státní podniky..............80,863 %

min. 2 mil. Kč - 300 mil. Kč