23. května 2018

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.

Příjem žádostí: 
16. 7. 2018 - 15. 1. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty s min. dvěma uzavřenými obdobími podnikající v uvedených oblastech

 Podporované aktivity: 
- podpora výstavby nových energeticky efektivních budov
- podpora výstavby, nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Na co lze získat dotaci: 
- projektová dokumentace stavby
- inženýrské sítě
- novostavba, nástavba a přístavba
- technický dozor investora
- blower door test

Výše dotace: 
80 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
70 % ze stanovených nákladů pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)
60 % ze stanovených nákladů pro velké podniky
- výše dotace min. 200 tis. Kč a max. 200 tis. EUR
- náklady na stavbu jsou způsobilé do výše max. 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy
- max. absolutní výše dotace na dokumentaci pro stavební povolení (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a projektové dokumentace pro provedení stavby činí 350 tis. Kč, a současně max. 2% celkových investičních nákladů na stavbu

Ostatní podmínky:
- budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- příjem žádostí: průběžný