2. ledna 2019

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob i společností vlastněných státem mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Dotace činí až 75 %. Žádosti o dotaci se budou moci podávat do konce května roku 2019.Příjem žádostí: 
do 31. 5. 2019

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty (i vlastněné ze 100 % státem) s minimálně dvěma uzavřenými obdobími
- hlavní předmět podnikání nesmí být ve vymezených oborech

Podporované aktivity: 
- pořízení elektromobilů:
     -  L6E a L7e (čtyřkolky)
     - M1 (osobní)
     - M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
     - N1 a N2 do 12 t (nákladní)
- pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní spotřebu

Na co lze získat dotaci:
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- v případě pořízení elektromobilů se dotace počítá z rozdílu ceny elektromobilu oproti obdobnému konvenčnímu automobilu

Výše dotace: 
- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) - 75 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 65 %
- velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 55 %
- minimálně ve výši 50 tis. Kč, maximálně 10 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý subjekt může podat max. 10 žádostí o dotaci
- není možné podporovat pořízení ojetých automobilů
- dotaci mohou získat pouze subjekty bez závazku veřejné dopravní služby dle zákona 194/2010 Sb.
- sběr žádostí: průběžný