18. února 2019

Vzdělávání zaměstnanců

V současnosti je plánováno vyhlášení výzvy na dotace na vzdělávání zaměstnanců. Podniky i OSVČ mohou získat až 85% dotaci na školící kurzy v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a daňových kurzů a dalších odborných kurzů.
Příjem žádostí je plánován na březen - květen 2019.

Příjem žádostí:
březen - květen 2019

Podporované aktivity:
Realizace školících aktivit zaměstnanců (pracovní smlouva a DPČ) v oblastech:
- obecné a specifické IT,
- cizí jazyky,
- manažerské a měkké dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- odborné a technické kurzy

O dotaci mohou žádat:
- obchodní korporace - obchodní společnosti, družstva
- státní podniky
- OSVČ
- právnické osoby vykonávající činnost zřízené zvláštním zákonem


Výše dotace:
85 % z výdajů
Dotace bude vypočtena na základě jednotkových nákladů na člověkohodinu školení dle přepisů MPSV.


Další podmínky:
Nejsou podporovány školení organizované za účelem dodržení závazných vnitrostátních norem vzdělávání - BOZP, referentské školení řidičů, požární ochrana, první pomoc.