13. března 2020

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva V


Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob a podniků 100 % vlastněných veřejným sektorem mohou nyní získat dotaci na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.
Dotace činí až 80 % podle velikosti podniku.
Žádosti o dotaci se budou moci podávat do 28. června 2020.
Žádosti budou hodnoceny průběžně, což znamená, že nejvyšší šanci na získání dotace mají subjekty, které podají žádost co nejdříve.

Příjem žádostí:
do 28. 6. 2020 15:00 hod.

O dotaci mohou žádat:
- podnikatelské subjekty včetně podniků 100 % vlastněných veřejným sektorem s min. dvěma uzavřenými obdobími
- předmět podnikání, v rámci kterého bude projekt realizován, nesmí být ve vymezených oborech

Podporované aktivity: 
- inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Na co lze získat dotaci:
- stroje a zařízení
- inženýrské sítě
- inženýrská činnost
- stavby

Výše dotace:
- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) - 80 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 70 %
- velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 60 %

- minimálně ve výši 300 tis. Kč, maximálně do výše nevyčerpané podpory de minimis

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- nebudou podporovány projekty realizované v komerčních turistických zařízeních jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- při hodnocení míry inovativnosti, resp. způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level. Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
    TRL 5 - technologie ověřena v relevantním prostředí
    TRL 6 - technologie demonstrována v daném prostředí
    TRL 7 - deonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
    TRL 8 - systém kompletní a kvalifikovaný
    TRL 9 - existující systém byl ověřen v provozním prostředí
- nebude podporován nákup olověných akumulátorů
- podpořeny nebudou projekty realizované v prostorech určených k bydlení (rodinné a bytové domy)
- sběr žádostí: průběžný