13. března 2020

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva V

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Konkrétně je možno pořídit motocykly, čtyřkolky, osobní elektromobily, minibusy a nákladní elektromobily.

Dotace činí až 40 % podle kategorie nakupovaného elektromobilu a velikosti podniku.
Žádosti o dotaci se budou moci podávat do 28. června 2020.
Žádosti budou hodnoceny průběžně, což znamená, že nejvyšší šanci na získání dotace mají subjekty, které podají žádost co nejdříve.


Příjem žádostí:
do 28. 6. 2020 15:00 hod.

O dotaci mohou žádat:
- podnikatelské subjekty s minimálně dvěma uzavřenými obdobími
- předmět podnikání, v rámci kterého bude elektromobil využíván, nesmí být ve vymezených oborech

Podporované aktivity:
- pořízení elektromobilů (BEV - bateriové elektrické vozidlo; EREV - elektromobil s rozšířeným dojezdem) následujících kategorií:
     -  L (motocykly, čtyřkolky)
     - M1 (osobní)
     - M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
     - N1 a N2 do 12 t (nákladní)
- pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie FVE je součástí nabíjecí stanice

Na co lze získat dotaci:
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Výše dotace:
 Pro kategorie vozidel M1 včetně pořízení nabíjecí stanice:
- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) - 30 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 25 %
- velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 20 %

 Pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1 a N2 včetně pořízení nabíjecí stanice:
- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) - 40 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 %
- velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 30 %

- minimálně ve výši 250 tis. Kč, maximálně do výše nevyčerpané podpory de minimis

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý subjekt může podat max. 10 žádostí o dotaci
- pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku. Za nový dopravní prostředek je považován dopravní prostředek, který:
   - byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu
   - má najeto méně než 6000 km
- není možno podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v technickém průkazu zapsán jako první majitel vozidla
- není podpořen nákup elektromobilu kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 1 250 tis. Kč bez DPH
- dotaci mohou získat pouze subjekty bez závazku veřejné dopravní služby dle zákona 194/2010 Sb.
- v rámci projektu není možno pořídit pouze nabíjecí stanici
- sběr žádostí: průběžný