15. dubna 2020

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID19

Dotaci je možno získat na mzdové náklady, náklady na materiál, vodu a energie nebo náklady na nákup nezbytných služeb a to až do výše 90 % výdajů projektu dle druhu aktivity. 
V rámci programu budou podporovány aktivity jako např. respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku atd.
Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, které mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekce včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace.

Příjem žádostí: 
od 2. 4. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelský subjekt

Podporované aktivity: 
A. výroba ochranných prostředků proti COVID-19
B. využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID-19 do praxe
C. vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID-19

Na co lze získat dotaci:
- mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu)
- náklady na materiál, vodu a energie
- náklady na nákup nezbytných služeb
- další náklady uvedené v žádosti o podporu

Výše dotace:
Aktivita A - 50 % výdajů projektu
Aktivita B - 70 % výdajů projektu
Aktivita C - 90 % výdajů projektu

Min. výše dotace 500 tis. Kč, max. výše dle vyčerpané de minimis.