20. dubna 2020

Inovační vouchery - výzva V, COVID-19

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat až 85% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají až do konce roku 2020. 

Příjem žádostí:
do 31. 12. 2020

Podporované aktivity:
- nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří v souvislosti s bojem/prevenci proti COVID-19
Aktivity by měly směřovat například do následujících oblastí: přístroje a pomůcky pro péči o nemocné osoby závislé na pečovatelské pomoci, ochranné prostředky pro pracovníky ve zdravotnictví a pro veřejnost, léčiva a léčivé prostředky určené pro prevenci a zlepšení stavu či léčbu apod.

Dotaci lze získat na:
- poradenské, expertní a podpůrné služby zaměřené na měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru apod.

O dotaci mohou žádat:
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) s dobou existence min. 2 roky

Výše dotace:
- 85 % ze způsobilých výdajů v případě výdajů ve výši od 58 824 Kč do 498 823 Kč
- 50 % ze způsobilých výdajů v případě výdajů ve výši od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč
min. 50 tis. Kč - max. 999 999 Kč

Další podmínky:
Dotaci není možno získat na marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.
Projekt může být realizován na území celé ČR mimo hl. m. Prahy.
Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu.
Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ, kdy každý projekt je jedním uceleným celkem.