16. dubna 2020

Technologie - výzva XII COVID 19

Byla vyhlášena nová výzva na podporu firem, které vyrábějí zdravotnické prostředky a prostředky osobní ochrany a/nebo se zabývají likvidací infekčního odpadu.
Tyto podniky nebo podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců, mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí 50 %.
Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Žádosti budou přijímány do 29. 5. 2020.

Příjem žádostí: 
27. 4. 2020 - 29. 5. 2020 (10:00)

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 250 zaměstnanců)

Podporované aktivity:
- produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany uvedené zde
- likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce


Na co lze získat dotaci:  
- dlouhodobý hmotný majetek
- výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

Výše dotace: 
50 % ze stanovených nákladů 
- dotace min. 250 tis. Kč a max. 20 mil. Kč

Ostatní podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt 
- v případě dotace do výše 2,5 mil. Kč není kladen požadavek na historii společnosti