Provedu Vás všemi fázemi žádosti o dotaci a následné realizace projektu až k úspěšnému proplacení dotace.


Konkrétně se jedná o následující:

Analýza dotačních příležitostí 

- monitoring dotačních příležitostí
- vyhledání vhodného grantu
- optimalizace podnikatelského plánu dle aktuálních dotačních příležitostí

Zpracování projektové žádosti 

- celkové zpracování žádosti o dotaci
- pomoc se zajištěním dokumentů dle požadavků grantového titulu
- provedení celým schvalovacím procesem
- komunikace s poskytovatelem dotace
- konečné úpravy před podepsáním smlouvy o získání dotace

Realizace projektu

- informování o specifických požadavcích konkrétního dotačního titulu
- zpracování průběžných zpráv o realizaci projektu
- komunikace s poskytovatelem dotace  
- podpora při kontrole ze strany poskytovatele dotace

Doplňkové služby

- zajištění realizace výběrového řízení
- zajištění externího auditu 
- zajištění ekologického auditu