8. června 2020

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Mimopražské podnikající fyzické a právnické osoby  mohou získat dotaci na náklady spojené s instalací fotovoltaických systémů včetně nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu. Dotace činí až 80 %.
Podpora je určena na pořízení a instalaci panelů a inženýrskou činnost.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce srpna roku 2020.

20. dubna 2020

Inovační vouchery - výzva V, COVID-19

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat až 85% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají až do konce roku 2020. 

16. dubna 2020

Technologie - výzva XII COVID 19

Byla vyhlášena nová výzva na podporu firem, které vyrábějí zdravotnické prostředky a prostředky osobní ochrany a/nebo se zabývají likvidací infekčního odpadu.
Tyto podniky nebo podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců, mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí 50 %.
Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Žádosti budou přijímány do 29. 5. 2020.

15. dubna 2020

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID19

Dotaci je možno získat na mzdové náklady, náklady na materiál, vodu a energie nebo náklady na nákup nezbytných služeb a to až do výše 90 % výdajů projektu dle druhu aktivity. 
V rámci programu budou podporovány aktivity jako např. respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku atd.
Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, které mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekce včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace.

The Country for the Future – zaměření COVID-19

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 je možno získat dotaci na inovace postupů ve výrobě nebo poskytování služby nebo zavedení organizačních inovací napomáhající s bojem proti této či obdobné budoucí hrozbě.
Podporu je možno získat na poradenské a podpůrné služby, osobní náklady i náklady na stroje a vybavení a další provozní náklady spojené přímo s realizací projektu.
Dotace je dle druhu nákladů až 100 % a mohou ji získat malé a střední podniky.

31. března 2020

COVID II - záruky

Záruční program COVID II je určen pro záruku za úvěru a úhradu úroků čerpaného úvěru na provozní výdaje. Program poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka a je určen živnostníkům a malým a středním podnikatelům. Je určen pro firmy, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
Žádosti o podporu se mohou podávat od 2. dubna 2020.

13. března 2020

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva V


Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob a podniků 100 % vlastněných veřejným sektorem mohou nyní získat dotaci na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.
Dotace činí až 80 % podle velikosti podniku.
Žádosti o dotaci se budou moci podávat do 28. června 2020.
Žádosti budou hodnoceny průběžně, což znamená, že nejvyšší šanci na získání dotace mají subjekty, které podají žádost co nejdříve.

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva V

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Konkrétně je možno pořídit motocykly, čtyřkolky, osobní elektromobily, minibusy a nákladní elektromobily.

Dotace činí až 40 % podle kategorie nakupovaného elektromobilu a velikosti podniku.
Žádosti o dotaci se budou moci podávat do 28. června 2020.
Žádosti budou hodnoceny průběžně, což znamená, že nejvyšší šanci na získání dotace mají subjekty, které podají žádost co nejdříve.

10. března 2020

Technologie pro začínající podniky - výzva XI.

Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Žádosti budou přijímány do 25. 5. 2020.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

6. listopadu 2019

Aplikace - výzva VII.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníkůnáklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat do poloviny ledna 2020.