Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou


Na instalaci FVE mohou nyní podnikatelské subjekty získat dotaci ve výši až 50 % z výdajů. Podpora je určena pro elektrárny s výkonem nad 50 kWP a do 5 MWp včetně. Podpořeny mohou být i projekty v Praze.
Žádosti o dotaci je možno podávat do konce října 2024.

Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách


Malé obce do 3 tis. obyvatel
nyní mohou získat dotaci až ve výši 75 % výdajů na instalaci FVE s výkonem do 1 MWp. Podporovány jsou také přidružené náklady jako projektová příprava a činnosti odborného dozoru. 
Žádosti jsou přijímány do 31. 10. 2024. 

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře


Na instalaci komunálních FVE a dalších opatření mohou nyní kraje, obce nebo městské části získat dotaci. Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %. Na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %. Žádosti mohou být podávány do konce října 2024. 

Digitální podnik - Virtuální podnik - výzva I


Malé a střední podniky včetně OSVČ 
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 40 % na digitální transformaci firmy, kybernetickou bezpečnost nebo odborné služby v oblasti IT. Žádosti je možno podávat až téměř do konce března. Žádosti budou hodnoceny průběžně, včasné podání kvalitního projektu tedy zajišťuje jeho úspěšnost.

Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.


Malé a střední podniky
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 60 % na pořízení nových technologických zařízení za účelem digitalizace společnosti. Žádosti je možno podávat až do poloviny března. Žádosti budou hodnoceny až po ukončení příjmu, k úspěšnému získání dotace je důležitá vysoká kvalita podané žádosti

Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III

Malé a střední podniky a výzkumné instituce mají do konce roku 2025 možnost požádat o dotaci na pořízení průmyslových práv na ochranu výsledků vlastního výzkumu a vývoje. Dotace z programu je určena na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví. Konkrétně můžete získat zpět až 75 % ze zaplacených výdajů za služby patentových zástupců.

Inovační vouchery - výzva II

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 75% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají do konce 31. 5. 2024. Podané žádosti jsou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy znamená vyšší šanci na získání dotace.