Digitální podnik - Digitální podnik výzva I


Malé a střední podniky včetně OSVČ 
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 60 % na digitální transformaci firmy, pořízení nevýrobních technologií, kybernetickou bezpečnost nebo odborné služby v oblasti IT. 

Žádosti je možno podávat do konce března 2025. Budou hodnoceny průběžně, včasné podání kvalitního projektu tedy zajišťuje jeho úspěšnost.

Marketing

Již 27. 6. 2024 se očekává vyhlášení výzvy na podávání žádostí o dotaci do programu Marketing.
Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, účastnické a provozní poplatky, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály
 Žádosti o dotaci se mohou podávat od konce července 2024 do konce března 2025. Žádosti budou hodnoceny průběžně, proto včasné podání zajistí vyšší šanci získání dotace.

Aplikace - vývoj SW

Podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 85% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. 
Dotace je určena na mzdové náklady na odborné IT pracovníky, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW a režijní náklady.
Příjem žádostí o dotaci je plánován ve 3Q/2024.

Úspory energie - výzva II.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu.
Žádosti se mohou podávat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025. Hodnocení žádostí bude průběžné, nejvyšší šanci na získání dotace tedy mají nejdříve podané kvalitní žádosti o dotaci.

Inovace - výzva II.

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 60 % na pořízení technologie a software nebo práv k užívání duševního vlastnictví, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem
Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo prostřednictvím transferu technologie.
Žádosti o dotaci budou přijímány do konce července 2024.

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou


Na instalaci FVE mohou nyní podnikatelské subjekty získat dotaci ve výši až 50 % z výdajů. Podpora je určena pro elektrárny s výkonem nad 50 kWP a do 5 MWp včetně. Podpořeny mohou být i projekty v Praze.
Žádosti o dotaci je možno podávat do konce října 2024.

Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách


Malé obce do 3 tis. obyvatel
nyní mohou získat dotaci až ve výši 75 % výdajů na instalaci FVE s výkonem do 1 MWp. Podporovány jsou také přidružené náklady jako projektová příprava a činnosti odborného dozoru. 
Žádosti jsou přijímány do 31. 10. 2024. 

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře


Na instalaci komunálních FVE a dalších opatření mohou nyní kraje, obce nebo městské části získat dotaci. Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %. Na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %. Žádosti mohou být podávány do konce října 2024. 

Digitální podnik - Virtuální podnik - výzva I


Malé a střední podniky včetně OSVČ 
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 40 % na digitální transformaci firmy, kybernetickou bezpečnost nebo odborné služby v oblasti IT. Žádosti je možno podávat až téměř do konce března. Žádosti budou hodnoceny průběžně, včasné podání kvalitního projektu tedy zajišťuje jeho úspěšnost.

Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.


Malé a střední podniky
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 60 % na pořízení nových technologických zařízení za účelem digitalizace společnosti. Žádosti je možno podávat až do poloviny března. Žádosti budou hodnoceny až po ukončení příjmu, k úspěšnému získání dotace je důležitá vysoká kvalita podané žádosti