Inovace - výzva II.

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 60 % na pořízení technologie a software nebo práv k užívání duševního vlastnictví, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem
Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo prostřednictvím transferu technologie.
Žádosti o dotaci budou přijímány do konce července 2024.

Příjem žádostí:
do 31. 7. 2024 12:00 hod.

Podporované aktivity: 
 - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)  

Dotace lze získat na: 
- technologie
- software a data
- práva k užívání duševního vlastnictví
- certifikace produktů

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední (do 250 zaměstnanců) podnikatelské subjekty s min. dvěma uzavřenými obdobími
- malá společnost se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců, která není malým a středním podnikem) s min. dvěma uzavřenými obdobími


Výše dotace: 
- 15 - 60 % dle velikosti podniku a místa realizace projektu
- min. výše způsobilých výdajů 3 mil. Kč - max. 100 mil. Kč

Další podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
- systém sběru žádostí: kolový