Inovační vouchery - výzva II

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 75% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají do konce 31. 5. 2024. Podané žádosti jsou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy znamená vyšší šanci na získání dotace.

Příjem žádostí:

1. 2. 2023 - 31. 5. 2024 11:00

Dotaci lze získat na:

- nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Jaké výdaje je možno podpořit:

- měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobků a služeb
- zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení
- výdaje související s vývojem nebo zaváděním nového produktu či služby
- tvorba nových metod či procesů

O dotaci mohou žádat:

- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) s dobou existence min. 2 roky

Výše dotace:

- 75 % v případě výše výdajů 66 667 Kč - 499 999 Kč
- 50 % v případě výše výdajů 500 000 Kč - 1 999 999 Kč
min. 50 tis. Kč - max. 1 mil. Kč