19. června 2017

Inovace - projekt na ochranu práv průmyslových vlastnictví

Malé a střední podniky, výzkumné instituce nebo vysoké školy mají do konce roku 2018 možnost požádat o dotaci na pořízení průmyslových práv na ochranu výsledků vlastního výzkumu a vývoje. Dotace z programu je určena na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí. Konkrétně můžete získat zpět až polovinu ze zaplacených výdajů za služby kvalifikovaných zástupců, překlady a správní poplatky.

 
Příjem žádostí: 
do 31. 12. 2018

O dotaci mohou žádat: 
- malý a střední podnik (s počtem zaměstnanců do 250), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání
- organizace, které se zabývají vlastním výzkumem a vývojem

Podporované aktivity: 
- zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí - patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory

Na co lze získat dotaci:
- služby kvalifikovaných zástupců, 
- překlady 
- správní poplatky

Výše dotace: 
- max. 50 % uvedených výdajů
- minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy