Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III

Malé a střední podniky a výzkumné instituce mají do konce roku 2025 možnost požádat o dotaci na pořízení průmyslových práv na ochranu výsledků vlastního výzkumu a vývoje. Dotace z programu je určena na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví. Konkrétně můžete získat zpět až 75 % ze zaplacených výdajů za služby patentových zástupců.

 
Příjem žádostí: 
do 31. 12. 2025

O dotaci mohou žádat: 
- malý a střední podnik (s počtem zaměstnanců do 250) s min. dvěma uzavřenými obdobími
- organizace pro výzkum a šíření znalostí

Podporované aktivity: 
- zveřejnění přihlášek vynálezů
- registrace užitných vzorů
- registrace průmyslových vzorů
- registrace ochranných známek

Na co lze získat dotaci:
- služby patentových zástupců

Výše dotace: 
- max. 75 % výdajů
- minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy