Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.


Malé a střední podniky
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 60 % na pořízení nových technologických zařízení za účelem digitalizace společnosti. Žádosti je možno podávat až do poloviny března. Žádosti budou hodnoceny až po ukončení příjmu, k úspěšnému získání dotace je důležitá vysoká kvalita podané žádosti


Příjem žádostí:

22. 11. 2023 - 15.3.2024 10:00

Kdo může získat dotaci:

- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) s min. dvěma uzavřenými obdobími

Na co lze získat dotaci:

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, 
- digitalizace a automatizace výroby, zefektivňování poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení

Jaké výdaje je možno podpořit:

- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- služby

Výše dotace:

- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) 40 - 60 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) 30 - 50 %