Marketing

Již 27. 6. 2024 se očekává vyhlášení výzvy na podávání žádostí o dotaci do programu Marketing.
Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, účastnické a provozní poplatky, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály
 Žádosti o dotaci se mohou podávat od konce července 2024 do konce března 2025. Žádosti budou hodnoceny průběžně, proto včasné podání zajistí vyšší šanci získání dotace.


Příjem žádostí: 
předběžně 29. 7. 2024 - 28. 3. 2025 

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) na území celé ČR mimo Prahy
- musí mít uzavřena min. 2 po sobě jdoucí účetní období

Náklady, na něž lze získat dotaci:
- individuální účast na výstavách a veletrzích v zahraničí
    - pronájem plochy, stánku
    - účastnické a provozní poplatky
    - doprava zboží
    - propagační materiály

Výše dotace: 
50 % ze stanovených nákladů
- min. výše dotace 200 tis. Kč - max. výše 4 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Výdaje mohou vzniknout nejdříve ode dne podání žádosti o dotaci.
Hodnocení žádostí bude průběžné.