Digitální podnik - Virtuální podnik - výzva I


Malé a střední podniky včetně OSVČ 
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 40 % na digitální transformaci firmy, kybernetickou bezpečnost nebo odborné služby v oblasti IT. Žádosti je možno podávat až téměř do konce března. Žádosti budou hodnoceny průběžně, včasné podání kvalitního projektu tedy zajišťuje jeho úspěšnost.

Příjem žádostí:

3. 7. 2023 - 29. 3. 2024 10:00

Kdo může získat dotaci:

- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) s min. dvěma uzavřenými obdobími

Na co lze získat dotaci:

- digitální transformace firmy
- logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
- vnitropodniková konektivita
- kybernetická bezpečnost
- školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
- BIM a CDE systémy
- vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie


Jaké výdaje je možno podpořit:

- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- služby a ostatní výdaje
- nepřímé náklady

Výše dotace:

- malý podnik (max. 49 zaměstnanců) 40 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) 30 %
- min. 250 tis. Kč - max. 200 tis. EUR